green blue white yellow red

BAHASA LAIN    HP3 img04 download fb Youtube  Picture7 download

MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG

Pengerusi  : Puan Suhaida bt Kamalul Ariffin
Setiausaha   Puan Raja Zarina bt Raja Shariff
Penolong Setiausaha  Cik Nur Azlina bt Mohamed
Penolong Bendahari   Puan Sarina bt Shattar
Ketua Biro : Puan Hajjah Nazihah bt Zainol Abidin (Ketua Biro Agama)
    Cik Hajjah Norizan bt Zainul   (Ketua Biro Sukan/Jurufoto)
    Puan Roziana bt Saad (Ketua Biro Pendidikan & Kesihatan)
    Puan Normarzani bt Marasik (Ketua Biro ICT)
    Puan Mardiana bt Saad (Ketua Biro Kebajikan & Pembangunan Wanita)
    Cik Jaya a/p Kasi (Ketua Biro Sosial & Kebudayaan)
 Penyelaras Jabatan   Puan Rosmawati bt Ismail (Unit Audit Dalam)
    Cik Nur Atiqah bt Jalil (Jabatan Konservasi Warisan)
    Cik Hajjah Norezan bt Sulaiman (Jabatan Landskap)
    Puan Sakinah Junus @ Abdul Razak (Jabatan Landskap)
    Puan Zuraidah bt Md Kamal (Jabatan Landskap)
    Puan Nur Syarmila bt Abd Rahim (Unit Undang-Undang)
    Puan Hasnita bt Abdullah (Jabatan Perbendaharaan)
    Cik Intan bt Abdullah (Bahagian Pelesenan)
    Cik Siti Asa bt Abu Bakar (Jabatan Penguatkuasaan)
    Puan Latifah bt Md Shah (Jabatan Kesihatan Persekitaraan & Pelesenan)
    Puan Che Norehan bt Md Yusuff (Jabatan Khidmat Pengurusan (PISA)
    Puan Zeti Akhtar bt Zulkifli (Jabatan Khidmat Pengurusan)
    Puan Anthony Mary a/p Anthonysamy (Jabatan Kejuruteraan)
    Puan Zaidar bt Abu Yaziz (Jabatan Kawalan Bangunan)